CRW - CONTEMPORARY REFLECTIONS ON WAR

Introduktion
Arrangementer
 
Installering
Kunstnere
Åbning
 
Info
Presse
 
Arrangører
Støtte
Tak
 
English

Introduktion

Krig er på mange måder en del af vores hverdag. Vi ser mere tv og er mere på nettet end nogensinde før. Billeder og informationer strømmer rundt, og vi er vidner til det hele hjemme fra stuerne. Samtidig, er det land, som vi bor i, i krig. Alligevel virker krig sært uvirkelig for mange mennesker.

Den 20. marts 2010 er det syv år siden invasionen af Irak fandt sted. Samtidig bliver spørgsmålet om en mulig dansk retssag om krigens lovlighed afgjort ved Højesteret i begyndelsen af marts måned. Derfor har vi valgt netop nu at kuratere en udstilling om krig.

Udstillingen tager udgangspunkt i den vestlige verdens tilsyneladende fjerne og abstrakte konflikter i et forsøg på at gøre dem mere nærværende for publikum. Det vil først og fremmest sige krigene i Irak og Afghanistan. Derfra har vi bredt perspektivet i ud til også at omfatte andre konflikter, der har relation til krigen mod terror, samt værker, der handler om krig mere generelt. Vi har også valgt at inddrage krigene på Balkan i 1990’erne, da de udspillede sig på europæisk jord, og derfor på en helt anden konkret måde er relevante for vores hverdag.

Vi har opfordret kunstnere fra hele verden, etablerede som studerende, til at ansøge med værker og projekter, der kredser om begrebet krig. På den måde har vi fået indblik i praksisser, vi på forhånd ikke kendte til, og vi har kunnet sammensætte en international udstilling med mange forskellige vinkler på emnet.

Kunstværkerne på CRW indskriver sig i en meget lang tradition for kunst, der har krig som omdrejningspunkt. Vi vil her kort skitsere to spor, som er vigtige i forhold til de perspektiver, som inddrages på udstillingen. Sporene er baserede på Laura Brandons bog ’Art and War’ fra 2007. Først og fremmest er der en meget lang tradition for afbildning af krigshandlinger. Både entydigt nationale og heroiske og mere dokumentariske i form af visuelle øjenvidneberetninger fra fronten. En anden tendens, som især har vokset sig stor i forbindelse med Vietnam krigen, er antikrigskunsten. Den er ofte meget patosladet og giver sin mening om krig meget direkte til kende.

Vores tilgang har været at sammensætte en kritisk og refleksivt analyserende udstilling. På CRW er der ingen forsimplede protester, ingen patos, knapt en afbildning af en eneste kamphandling. Man kan sige, at værkerne ikke tror på de kritiske muligheder indenfor mere traditionelle fremstillinger af krig. CRW vil gerne vise andre måder at skabe kritisk refleksion på, der modsvarer de billedregimer, vi lever under. Ikke ved naivt at ville bekæmpe billederne, men ved at udnytte billedets visuelle, æstetiske, narrative og følelsesmæssige muligheder til at åbne for alternative, kritiske, mere direkte forståelser af krigen og dens uhyrlige og komplicerede væsen.

Det er vores håb, at vi gennem denne udstilling kan gøre de fjerne og abstrakte konflikter mere nærværende for publikum og åbne for refleksioner, følelser og tanker.

Vi er meget glade for at kunne byde velkommen til udstillingen CRW –comtemporary reflections on war.

Med Venlig Hilsen

Malene Dam og Julie Galsbo, arrangører.