Frauke Materlik

   
 
Frauke Materlik: white areas, 2009.
Hvert foto: 10x15cm, totalt: 150x90cm. C-print.
Foto: Julie Galsbo og Frauke Materlik.

   
30 fotografier fra aktive og delvist forladte militære områder i Pouthsmouth, England, 2009